Nhà Sản phẩmProtein miễn phí tế bào

Protein miễn phí tế bào

(8)
52 kDa GPCR Adrenoceptor Beta 1 Adrenergic Receptor Adrb1r Cell Free Protein

52 kDa GPCR Adrenoceptor Beta 1 Adrenergic Receptor Adrb1r Cell Free Protein

Chúng tôi cung cấp ADRB1;adrenergic, beta-1-, thụ thể;thụ thể adrenergic beta-1;ADR B1;ADRB 1;ADRB1...

Nanodisc Eta Endothelin Receptor Loại A Protein màng tế bào Ednra

Nanodisc Eta Endothelin Receptor Loại A Protein màng tế bào Ednra

Chúng tôi cung cấp thụ thể ETA Endothelin, loại A EDNRA, ETA R, thụ thể Endothelin ET A. Protein kh...

ETB Ednra ETBR Endothelin B Receptor Protein miễn phí tế bào GPCR

ETB Ednra ETBR Endothelin B Receptor Protein miễn phí tế bào GPCR

Chúng tôi cung cấp ETBR, thụ thể Endothelin B, ETB, Ednra, thụ thể Endothelin loại B. Protein không ...

Proteorhodopsin Rhodopsin Nanodiscs Công cụ Protein miễn phí tế bào

Proteorhodopsin Rhodopsin Nanodiscs Công cụ Protein miễn phí tế bào

Chúng tôi cung cấp Proteo rhodopsin, pRhodopsin, Proteorhodopsin rhodopsin, được tạo ra bởi hệ thống ...

Aquaporin 1 Kênh nước tiểu AQP1 Protein tích hợp màng

Aquaporin 1 Kênh nước tiểu AQP1 Protein tích hợp màng

Chúng tôi cung cấp Aquaporin-1, kênh nước tiểu, AQP1, protein kênh nước, protein không có tế bào đư...

Aquaporin AqpZ Vi khuẩn Nodulin giống như Protein nội tại Protein

Aquaporin AqpZ Vi khuẩn Nodulin giống như Protein nội tại Protein

Chúng tôi cung cấp Aquaporin-Z, AqpZ, protein nội tại chính, protein không có tế bào được phân lập b...

Kênh nước AQP4 MAQP4 Tế bào không nhạy cảm tế bào không có protein

Kênh nước AQP4 MAQP4 Tế bào không nhạy cảm tế bào không có protein

Chúng tôi cung cấp Aquaporin 4, mAQP4, protein kênh nước không nhạy cảm Mercurial, protein không có ...

40 kDa Alpha Hemolysin Vi khuẩn Toxin E.Coli Lysates Protein miễn phí tế bào

40 kDa Alpha Hemolysin Vi khuẩn Toxin E.Coli Lysates Protein miễn phí tế bào

Công ty chúng tôi cung cấp Alpha hemolysin, độc tố vi khuẩn, protein không có tế bào được phân lập b...

Page 1 of 1