Nhà Sản phẩmTổng hợp gen Biobasic

Tổng hợp gen Biobasic

(8)
Thư viện DNA Mutagenesis Library Thư viện gen Tổng hợp gen Biobasic

Thư viện DNA Mutagenesis Library Thư viện gen Tổng hợp gen Biobasic

Thư viện DNA tổng hợp Dịch vụ Thư viện Mutagenesis và Tổng hợp Thư viện gen Thư viện gen đề cập đến ...

SsDNA COA Tổng hợp gen Tổng hợp DNA sợi đơn

SsDNA COA Tổng hợp gen Tổng hợp DNA sợi đơn

Dịch vụ tổng hợp SsDNA Tổng hợp DNA sợi đơn Tổng hợp gen Nghiên cứu gần đây trong công nghệ CRISPR / ...

Thư viện gen tùy chỉnh Nucleic Acid Lyophilized Powder Biobasic Tổng hợp gen

Thư viện gen tùy chỉnh Nucleic Acid Lyophilized Powder Biobasic Tổng hợp gen

Tổng hợp gen tùy chỉnh Thiết kế gen thư viện gen tùy chỉnh tổng hợp trình tự DNA Tổng hợp gen là tạo ...

Bột đông khô Định dạng điện tử COA Tổng hợp gen thông lượng cao

Bột đông khô Định dạng điện tử COA Tổng hợp gen thông lượng cao

Sự phát triển nhanh chóng của sinh học tổng hợp đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tổng hợp gen quy ...

Nhân bản nhanh phân tử PCR Nhân bản vô tính DNA plasmid DNA Biobasic Tổng hợp gen

Nhân bản nhanh phân tử PCR Nhân bản vô tính DNA plasmid DNA Biobasic Tổng hợp gen

Dịch vụ nhân bản phân tử nhanh nhân bản Phân phối tùy chỉnh Cấu trúc nhân bản PCR Để có được các cấu ...

Bột đông khô nhân bản DNA nhân bản PCR nhân bản PCR nhân bản gen

Bột đông khô nhân bản DNA nhân bản PCR nhân bản PCR nhân bản gen

Vector nhân bản dịch vụ nhân bản DNA tùy chỉnh nhân bản PCR nhanh Dịch vụ nhân bản gen Chúng tôi ...

Sắc ký chuỗi chuỗi dài gấp đôi Lyophilized Bột Biobasic Tổng hợp gen

Sắc ký chuỗi chuỗi dài gấp đôi Lyophilized Bột Biobasic Tổng hợp gen

Tổng hợp gen là một quá trình trong đó các chuỗi axit nucleic sợi đôi dài với các trình tự cụ thể đư...

Sắc ký trình tự Tổng hợp DNA nhanh Sự tổng hợp gen Plasmid Biobasic Biobasic Tổng hợp gen

Sắc ký trình tự Tổng hợp DNA nhanh Sự tổng hợp gen Plasmid Biobasic Biobasic Tổng hợp gen

Giới thiệu Tổng hợp gen là một quá trình trong đó các chuỗi axit nucleic sợi đôi dài với các trình t...

Page 1 of 1