Nhà Sản phẩmTổng hợp Oligo

Tổng hợp Oligo

(8)
Kiểm soát theo tỷ lệ thoái hóa mồi DNA Oligo Pool Tổng hợp Oligo Tổng hợp

Kiểm soát theo tỷ lệ thoái hóa mồi DNA Oligo Pool Tổng hợp Oligo Tổng hợp

Thoái hóa mồi Tùy chỉnh thoái hóa hồ bơi Oligo Tổng hợp DNA Oligo Tổng hợp Các oligos DNA được tổng ...

Bột đông khô DNA Siêu dài Hóa học pha rắn Oligo Tổng hợp

Bột đông khô DNA Siêu dài Hóa học pha rắn Oligo Tổng hợp

Giới thiệu Oligonucleotide được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các phòng thí nghiệm khoa học đời s...

90% Độ tinh khiết Thế hệ tiếp theo Bột Oligos NGS Tổng hợp Oligo

90% Độ tinh khiết Thế hệ tiếp theo Bột Oligos NGS Tổng hợp Oligo

Giới thiệu Trình tự thế hệ tiếp theo (NGS) là một công nghệ thông lượng cao cho phép giải trình tự ...

Độ tinh khiết 99% Hplc Oligonucleotides Chiều dài 150nt Trang Rpc Thanh lọc

Độ tinh khiết 99% Hplc Oligonucleotides Chiều dài 150nt Trang Rpc Thanh lọc

Giới thiệu Các oligonucleotide được sản xuất bởi CELLFREE với công cụ tổng hợp oligo hiện đại có độ ...

Báo cáo HPLC Axit Nuclei Probes Tổng hợp thăm dò Oligonucleotide RP-HPLC

Báo cáo HPLC Axit Nuclei Probes Tổng hợp thăm dò Oligonucleotide RP-HPLC

Giới thiệu Các đầu dò axit nucleic là các chuỗi của các đoạn DNA hoặc RNA sợi đơn có khả năng liên k...

Bột dán nhãn huỳnh quang đơn dán nhãn IE-HPLC Tổng hợp nhãn Oligo

Bột dán nhãn huỳnh quang đơn dán nhãn IE-HPLC Tổng hợp nhãn Oligo

CELLFREE cung cấp các sửa đổi toàn diện và dịch vụ ghi nhãn để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu cụ thể ...

CRISPR Oligo Pool DNA UV Oligo Pool Oligo Pool Tổng hợp

CRISPR Oligo Pool DNA UV Oligo Pool Oligo Pool Tổng hợp

Nhóm oligo DNA là một hỗn hợp của một số lượng lớn các oligos khác nhau trong phạm vi fmole đến ...

CELL MIỄN PHÍ bột khô đông khô tiêu chuẩn DNA không biến đổi Tổng hợp Oligo

CELL MIỄN PHÍ bột khô đông khô tiêu chuẩn DNA không biến đổi Tổng hợp Oligo

Giới thiệu Các oligos DNA được tổng hợp hóa học với bốn deoxyribonucleotide của A, T, C và G. Các tr...

Page 1 of 1