Nhà Sản phẩmSinh học phân tử tế bào

Sinh học phân tử tế bào

(9)
150ng 30μL 16s 18s RRNA Vùng ITS Trình tự đầy đủ tế bào sinh học phân tử tế bào

150ng 30μL 16s 18s RRNA Vùng ITS Trình tự đầy đủ tế bào sinh học phân tử tế bào

Xác định các vi sinh vật và xác định mối quan hệ phát sinh gen - phân tích các chuỗi mã hóa 16S rRNA ...

2μg DNA Thư viện đột biến gen Thư viện đột biến protein Thư viện sinh học phân tử tế bào

2μg DNA Thư viện đột biến gen Thư viện đột biến protein Thư viện sinh học phân tử tế bào

GẠCHCác nền tảng tổng hợp gen, đột biến gen và sản xuất protein thông lượng cao cho phép chúng tôi t...

Sắc ký đồ Sinh học phân tử Xây dựng thư viện Cdna

Sắc ký đồ Sinh học phân tử Xây dựng thư viện Cdna

Xây dựng thư viện cDNA là một công cụ hữu ích cho biểu hiện gen, nghiên cứu chức năng gen, đặc tính ...

2 đoạn DNA DNA Biểu hiện sàng lọc Codon Tối ưu hóa tế bào sinh học phân tử tế bào

2 đoạn DNA DNA Biểu hiện sàng lọc Codon Tối ưu hóa tế bào sinh học phân tử tế bào

Cá tuyếtTối ưu hóa codon là một phương pháp đề cập đến việc sử dụng các codon ưa thích cho một sinh ...

Phân tích trình tự DNA Kiểu hoang dã Plasmi Trang web Mutagenesis được định hướng

Phân tích trình tự DNA Kiểu hoang dã Plasmi Trang web Mutagenesis được định hướng

Đột biến dựa vào vị trí là một công cụ vô giá để sửa đổi gen và nghiên cứu các tính chất cấu trúc và ...

RNA can thiệp hóa học tổng hợp dựa trên cơ sở sinh học phân tử tế bào RNAi

RNA can thiệp hóa học tổng hợp dựa trên cơ sở sinh học phân tử tế bào RNAi

Công nghệ RNAi không chỉ là vũ khí mạnh mẽ để nghiên cứu chức năng gen, mà còn có thể được sử dụng đ...

5μg Phân tích methyl hóa DNA tinh khiết Trình tự bisulfite BSP MSP Methyl hóa cụ thể PCR

5μg Phân tích methyl hóa DNA tinh khiết Trình tự bisulfite BSP MSP Methyl hóa cụ thể PCR

Methyl hóa DNA là một sửa đổi biểu sinh quan trọng đối với các cytosine, thường có trong dinucleotid...

Các đa hình Nucleotide duy nhất Genotying SNP Các trang web Thông tin Sinh học phân tử tế bào

Các đa hình Nucleotide duy nhất Genotying SNP Các trang web Thông tin Sinh học phân tử tế bào

Giới thiệu Kiểu gen là một phương pháp được sử dụng để xác định cấu trúc di truyền của một sinh vật...

COA 2 DNAg DNA PCR Nhân bản DNA Nhân bản gen Gene Subclelling Sinh học phân tử tế bào

COA 2 DNAg DNA PCR Nhân bản DNA Nhân bản gen Gene Subclelling Sinh học phân tử tế bào

Chúng tôi, CELLFREE, cung cấp dịch vụ nhân bản để bạn có thể giải phóng bản thân khỏi nhân bản gen ...

Page 1 of 1